Date: Wed 30 Nov 2016

Städler appointed at Dutch Sallandsche Golf Club

Städler Golf Courses was appointed as golf course architect by Sallandsche Golf Club "de Hoek", Netherlands.

Christoph Städler and President Joop Reintjes

Christoph Städler and President Joop Reintjes

The agreement in which both parties express their intention to work together in the coming years was signed on November 16th by President Joop Reintjes and Christoph Städler. The agreement is based on a Long Term Development Plan containing proposals for improvements of Sallandsche’s golf course in the next decade.

The full version of Sallandsche's statement in Dutch is as follows:

Op dinsdag 16 november heeft onze nieuwe baanarchitect Christoph Städler de Sallandsche bezocht. De reeds aangekondigde aanstelling van Städler Golf Courses uit Münster als onze nieuwe baanarchitect is bezegeld middels een officiële overeenkomst waarin beide partijen naar elkaar de intentie uitspreken de komende jaren samen te werken. De overeenkomst is ondertekend door voorzitter a.i. Joop Reintjes namens de Sallandsche en Christoph Städler namens Städler Golf Courses. Kandidaat-voorzitter Henk Jan Overbeek en baancommissaris Robert Meulenbrug waren ook bij de ondertekening van de overeenkomst aanwezig.

Na het officiële gedeelte is Christoph Städler aan het werk gegaan. Zo is in 2 sessies het concept lange termijn baanplan nogmaals met de baancommissie besproken en ook met het bestuur en de leden van het platform baan. Dit leidde tot goede en levendige discussies waarbij feiten en meningen, voordelen en nadelen op tafel kwamen.

In een ronde door de baan met de baancommissie en hoofdgreenkeeper Harry Otten is nogmaals het geplande kap- en snoeiwerk geïnventariseerd. Er is besloten wat er de komende periode gaat gebeuren. Op hole 11 en 12 kunt u voorbeelden zien van de werkzaamheden die uitgevoerd gaan worden.

Click here to read more about Christoph.

Golf Course Design
Reasons to join